Παρασκευή 25 Αυγούστου 2023

ΕΝΑΡΞΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΩΝ VOUCHER.

 Παρακαλούνται όλοι οι γονείς των ωφελούμενων τεκνών του προγράμματος δράσης : «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για τη πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης, περιόδου 2023-2024» να αποστείλουν από την Δευτέρα 28/08/2023 και ώρα 8π.μ τα voucher σε μορφή αρχείου pdf στο email της ΚΔΕΚ.
Σας ενημερώνουμε ότι θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας με βάση τον χρόνο αποστολής (ημερομηνία και ώρα).

Επιπρόσθετα μπορείτε να αναφέρεται την δομή που επιθυμείτε, χωρίς αυτό να αποτελεί δέσμευση για την τελική σας ένταξη.
Παρακαλώ αναφέρεται το τηλέφωνο επικοινωνίας σας.

Email αποστολής: kdek@dhmoskilkis.gr