Παρασκευή 25 Αυγούστου 2023

ΕΝΑΡΞΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΩΝ VOUCHER.

 Παρακαλούνται όλοι οι γονείς των ωφελούμενων τεκνών του προγράμματος δράσης : «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για τη πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης, περιόδου 2023-2024» να αποστείλουν από την Δευτέρα 28/08/2023 και ώρα 8π.μ τα voucher σε μορφή αρχείου pdf στο email της ΚΔΕΚ.
Σας ενημερώνουμε ότι θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας με βάση τον χρόνο αποστολής (ημερομηνία και ώρα).

Επιπρόσθετα μπορείτε να αναφέρεται την δομή που επιθυμείτε, χωρίς αυτό να αποτελεί δέσμευση για την τελική σας ένταξη.
Παρακαλώ αναφέρεται το τηλέφωνο επικοινωνίας σας.

Email αποστολής: kdek@dhmoskilkis.gr

Πέμπτη 24 Αυγούστου 2023

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΣΜΑΤΩΝ

Ξεκίνησε η ανάρτηση των οριστικών αποτελεσμάτων από την eetaa.gr:

23/08 για ΑΦΜ που λήγουν σε 0,1,2

24/8 για ΑΦΜ που λήγουν σε 0,1,2,4,5

25/08 για όλα τα ΑΦΜ

Παρακαλείστε οι ενδιαφερόμενοι γονείς να κατεβάσετε το voucher του ωφελούμενου τέκνου αλλα να μην το αποστείλετε στο mail kdek@dhmoskilkis.gr, όπως αρχικά σας είχε ζητηθεί, καθώς αναμένονται διευκρινίσεις στο κομμάτι της ανακοίνωσης της που αναφέρει: «η ημερομηνία που θα είναι δυνατή η υπογραφή των Συμβάσεων και η ενεργοποίηση τους θα είναι κοινή για όλους τους ωφελούμενους-θα υπάρξει νεότερη ανακοίνωση τις προσεχείς ημέρες». Όσα mail έχουν ήδη έχουν αποσταλεί δεν θα ληφθούν υπόψιν κατά τη διαδικασία πλήρωσης των θέσεων των προσχολικών δομών, για την οποία Θα ενημερωθείτε τις επόμενες ημέρες.Παρασκευή 18 Αυγούστου 2023

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΤΗΣ ΚΔΕΚ

 Κατά την Ε.Ε.Τ.Α.Α, μετά τις 20/08/2023 ανακοινώνονται οι οριστικοί πινάκες αποτελεσμάτων.

Παρακαλείστε, με την εκδοσή των οριστικών αποτελεσμάτων να αποστείλετε άμεσα το voucher στο e-mail της ΚΔΕΚ (kdek@dhmoskilkis.gr) και να αναγράψετε το τηλέφωνο επικοινωνίας σας.

Σε κανένα άλλο e-mail αν αποσταλεί δεν θα θεωρηθεί έγκυρο. 

 Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας με βάση την ώρα αποστολής του voucher.  

Εφόσον επιθυμείτε να αναγράψετε και την δομή που επιθυμείτε, χωρίς αυτό να αποτελεί δέσμευση ως προς την δομή που θα ενταχθείτε.

Για περαιτέρω πληροφορίες, καλείται στο τηλ της ΚΔΕΚ : 23413 52214