Τρίτη 18 Ιουλίου 2023

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ.

Αποφασίστηκε παράταση στην ημερομηνία ανακοίνωσης των Προσωρινών Αποτελεσμάτων καθώς και στις ημερομηνίες υποβολής ενστάσεων για το Πρόγραμμα της ∆ράσης: «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση, καθώς και για τη πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης» περιόδου 20232024.

Ανακοίνωση Προσωρινών Αποτελεσμάτων 24/7/2023
Ηλεκτρονική Υποβολή Ενστάσεων
25 28/7/2023

 

Η ημερομηνία ανακοίνωσης των Οριστικών Αποτελεσμάτων θα δημοσιοποιηθεί κατόπιν σχετικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΕΤΑΑ.

Τετάρτη 12 Ιουλίου 2023

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ, ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ.

 Σύμφωνα με την Ε.Ε.Τ.Α.Α δόθηκε παράταση  για την ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων και τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος έως και τα οριστικά αποτελέσματα, για το πρόγραμμα της δράσης « Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξη τους στην προσχολική εκπαίδευση, καθώς και για τη πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας,
εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης» περιόδου
20232024.

Με γνώμονα την καλύτερη δυνατή κάλυψη των ενδιαφερόμενων αποφασίστηκε από το
Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΕΤΑΑ, παράταση πέντε (05) ημερών στην καταληκτική
ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων και δύο (02) ημερών στην ημερομηνία υποβολής των ενστάσεων.

Ειδικότερα, ως καταληκτική ημερομηνία για την ηλεκτρονική υποβολή των Αιτήσεων
Συμμετοχής των Ενδιαφερόμενων, ορίζεται η 16η/7/2023 και ώρα 23:59.

Ακολούθως, το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της διαγωνιστικής διαδικασίας της από
19/6/2023, με αρ. πρωτ. 12158, Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της ΕΕΤΑΑ ΑΕ προς τους εν δυνάμει ωφελούμενους, διαμορφώνεται ως εξής:


Υποβολή Αιτήσεων
20/6 16/7/2023
Προσωρινοί Πίνακες Αποτελεσμάτων
19/7/2023
Υποβολή Ενστάσεων
20-24/7/2023
Οριστικοί Πίνακες Αποτελεσμάτων
28/7/2023