Δευτέρα 19 Ιουλίου 2021

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΤΗΣ ΚΔΕΚ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2021- 2022Η ΚΔΕΚ του Δήμου Κιλκίς ως φορέας υλοποίησης της δράσης 

"Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής 

2021-2022" λειτουργεί τις δομές:


* ΒΡΕΦΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ “ΠΑΣΧΑΛΙΤΣΑ”


* Βρεφονηπιακός Σταθμός ¨ΤΣΑΦ-ΤΣΟΥΦ¨


* Παιδικός Σταθμός ¨ΑΣΤΕΡΑΚΙΑ¨


* Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ)


* Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία 

(ΚΔΑΠ ΜΕΑ)


Ενόψει της νέας Πρόσκλησης για το έτος 2021-2021, η ΕΕΤΑΑ 

εξέδωσε σχετική ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ προς τους γονείς:

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

ΚΔΕΚ            2341352214

ΚΔΑΠ-ΜΕΑ 2341075146 

eetaa.gr