Πέμπτη 14 Δεκεμβρίου 2017

Συμμετοχή της ΚΔΕΚ σε συνάντηση για την πρόληψη της άνοιας

Η πρόληψη της άνοιας και η έγκαιρη αντιμετώπιση των συνεπειών της αποτέλεσε το αντικείμενο σύσκεψης που προκάλεσε η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς με τη συμμετοχή εμπλεκομένων φορέων και δημοσίων υπηρεσιών υγείας, με αφορμή την ενεργοποίηση του εθνικού πιλοτικού προγράμματος Ηπιόνη που προωθεί το Υπουργείο Υγείας.