Τρίτη 26 Οκτωβρίου 2021

Εγκαίνια νέου βρεφικού σταθμού ΚΔΕΚ ‘’Πασχαλίτσα’’
ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

e-mail: journalist@dhmoskilkis.gr www.e-kilkis.gr

Γ. ΚΑΠΕΤΑ 17 - Τ.Κ. 61100

ΤΗΛ. 2341352149 FAX 2341352147


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

21-10-2021

Εγκαίνια νέου βρεφικού σταθμού ΚΔΕΚ ‘’Πασχαλίτσα’’

Εγκαινιάζεται την Παρασκευή 29 Οκτωβρίου στις 9:00 ο νέος βρεφικός σταθμός της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Κιλκίς (ΚΔΕΚ) ‘’Πασχαλίτσα’’ που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Κοτυώρων και Καραολή και Δημητρίου. Τα εγκαίνια θα τελέσει ο Δήμαρχος Κιλκίς Δημήτρης Κυριακίδης.


Παρασκευή 8 Οκτωβρίου 2021

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΔΩΡΕΑΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΚΔΑΠ ΚΙΛΚΙΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΗΡΑΝ VOUCHER

Όσα παιδάκια δεν πήραν voucher 

λόγω χρηματοδότησης 

(με πλήρη φακελο δικαιολογητικών) 

μπορούν να συμμετέχουν 

στις δραστηριότητες του ΚΔΑΠ Κιλκίς 

εντελώς δωρεάν.
 

 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΕΝΤΡΟΥ:

  • ΡΑΠΤΙΚΗ (ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΝΙΝΗΣ ΚΟΥΚΛΑΣ)

  • ΚΕΡΑΜΙΚΗ

  • ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ (ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ- ΤΕΜΠΕΡΕΣ)

  • ΑΦΗΓΗΣΗ ΠΑΡΑΜΥΘΙΟΥ.

  • ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ- ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ

  • ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΟΝ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΧΡΟΝΟ ( Η/Υ, ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ, ΧΡΗΣΗ ΠΙΣΙΝΑΣ ΜΕ ΜΠΑΛΑΚΙΑ & ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ
Περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 2341075146

Δευτέρα έως Παρασκευή 14:00- 18:00


Τρίτη 28 Σεπτεμβρίου 2021

ΣΟΧ 2/2021


Η Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Κιλκίς (Κ.Δ.Ε.Κ.)- Δήμου Κιλκίς


Ανακοινώνει


Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, τεσσάρων (4) ατόμων για την υλοποίηση της Δράσης «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» (Περίοδος 2021- 2022) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρικής Μακεδονίας 2014- 2020», στην Κοινωφελή Δημοτική Επιχείρηση Κιλκίς- (Κ.Δ.Ε.Κ.)- Δήμου Κιλκίς, που εδρεύει στο Κιλκίς και συγκεκριμένα για τη δομή ΒΡΕΦΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΠΑΣΧΑΛΙΤΣΑ".

 Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό, κατά περίπτωση, εντυπο ασεπ ΣΟΧ 1ΠΕ/ΤΕ ή ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν, ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Κιλκίς (Κ.Δ.Ε.Κ.)- Δήμου Κιλκίς, Γ. Καπέτα 17, Τ.Κ. 61100 Κιλκίς, υπόψη κυρίας Γαλάτας Αργυρώς (τηλ. Επικοινωνίας: 2341352217).

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η/Υ

ΑΙΤΗΣΗ ΣΟΧ1 ΠΕ/ΤΕ

ΑΙΤΗΣΗ ΣΟΧ 2 ΔΕ/ΥΕ


Δευτέρα 19 Ιουλίου 2021

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΤΗΣ ΚΔΕΚ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2021- 2022Η ΚΔΕΚ του Δήμου Κιλκίς ως φορέας υλοποίησης της δράσης 

"Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής 

2021-2022" λειτουργεί τις δομές:


* ΒΡΕΦΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ “ΠΑΣΧΑΛΙΤΣΑ”


* Βρεφονηπιακός Σταθμός ¨ΤΣΑΦ-ΤΣΟΥΦ¨


* Παιδικός Σταθμός ¨ΑΣΤΕΡΑΚΙΑ¨


* Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ)


* Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία 

(ΚΔΑΠ ΜΕΑ)


Ενόψει της νέας Πρόσκλησης για το έτος 2021-2021, η ΕΕΤΑΑ 

εξέδωσε σχετική ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ προς τους γονείς:

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

ΚΔΕΚ            2341352214

ΚΔΑΠ-ΜΕΑ 2341075146 

eetaa.gr 


Τετάρτη 28 Απριλίου 2021

 

Η Πρόεδρος και το 

Δ.Σ.

της Κ.Δ.Ε.Κ.

σας εύχονται

ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ!

ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ ΜΕ ΥΓΕΙΑ!

 


 

Τετάρτη 7 Απριλίου 2021

ΟΡΘΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΟΧ 1/2021

 


για την προκήρυξη θέσεων του Βρεφικού Σταθμού “ΠΑΣΧΑΛΙΤΣΑ” της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης ( Κ.Δ.Ε.Κ.)- Δήμου Κιλκίς.Κατά των πινάκων αυτών, επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά), η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους. Η ένσταση υποβάλλεται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο απευθείας στη Διοικητική Υπηρεσία του Αποκεντρωμένου Τμήματος ΑΣΕΠ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (thessaloniki@asep.gr) και, για να εξεταστεί, πρέπει να συνοδεύεται από αποδεικτικό καταβολής παραβόλου είκοσι ευρώ (20 €), που έχει εκδοθεί είτε μέσω της εφαρμογής του ηλεκτρονικού παραβόλου (e-παράβολο), βλ. λογότυπο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ» στον διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr), είτε από Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.). 

 Ο υποψήφιος πρέπει να αναγράψει τον κωδικό/αριθμό του παραβόλου στην ένσταση και να καταβάλει το αντίτιμο του ηλεκτρονικού παραβόλου μέχρι τη λήξη προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων

Σε περίπτωση που η υποβληθείσα ένσταση γίνει δεκτή, το καταβληθέν ποσό επιστρέφεται στον ενιστάμενο.


ΠΙΝΑΚΕΣ:

1. Προσωρινός Πίνακας Κατάταξης ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ- ΘΕΣΗ 100

2. Προσωρινός Πίνακας Κατάταξης ΔΕ ΒΟΗΘΩΝΒΡΕΦΟΚΟΜΩΝ- ΘΕΣΗ 101

3.Προσωρινός Πίνακας Κατάταξης ΥΕΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ/ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ- ΘΕΣΗ 102

4. Προσωρινός Πίνακας Απορριπτέων ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΚΟΜΩΝ- ΘΕΣΗ 101

Κυριακή 7 Μαρτίου 2021

 

Ανακοίνωση Προκήρυξης Θέσεων για το Βρεφικό Σταθμό “ΠΑΣΧΑΛΙΤΣΑ”

στην Κοινωφελή Δημοτική Επιχείρηση Κιλκίς (Κ.Δ.Ε.Κ.)- Δήμου Κιλκίς.


Π ερίληψη ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ` αριθμ. ΣΟΧ 1/2021
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

για την υλοποίηση της Δράσης

«Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής»

(Περίοδος 2020- 2021)

στο πλαίσιο του Ε.Π. “Κεντρικής Μακεδονίας 2014- 2020”

Συγχρηματοδοτούμενο από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό ΤαμείοΗ Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Κιλκίς (Κ.Δ.Ε.Κ.)- Δήμου Κιλκίς


Ανακοινώνει


Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, τεσσάρων (4) ατόμων για την υλοποίηση της Δράσης «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» (Περίοδος 2020- 2021) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρικής Μακεδονίας 2014- 2020», στην Κοινωφελή Δημοτική Επιχείρηση Κιλκίς- (Κ.Δ.Ε.Κ.)- Δήμου Κιλκίς, που εδρεύει στο Κιλκίς και συγκεκριμένα των εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός

θέσης

Υπηρεσία

Έδρα υπηρεσίας

Ειδικότητα

Διάρκεια σύμβασης

Αριθμός

ατόμων

100

Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Κιλκίς (Κ.Δ.Ε.Κ.)

(για τη στελέχωση του Βρεφικού Σταθμού «ΠΑΣΧΑΛΙΤΣΑ»)

Δήμος Κιλκίς

ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων

Από την υπογραφή της σύμβασης έως

τη λήξη του

προγράμματος,

ήτοι 31.07.2021

2

101

Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Κιλκίς (Κ.Δ.Ε.Κ.)

(για τη στελέχωση του Βρεφικού Σταθμού «ΠΑΣΧΑΛΙΤΣΑ»)

Δήμος Κιλκίς

ΔΕ Βοηθός Βρεφοκόμων

Από την υπογραφή της σύμβασης έως

τη λήξη του

προγράμματος,

ήτοι 31.07.2021

1

102

Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Κιλκίς (Κ.Δ.Ε.Κ.)

(για τη στελέχωση του Βρεφικού Σταθμού «ΠΑΣΧΑΛΙΤΣΑ»)

Δήμος Κιλκίς

ΥΕ Καθαριστών/ Καθαριστριών

Από την υπογραφή της σύμβασης έως

τη λήξη του

προγράμματος,

ήτοι 31.07.2021

1ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός θέσης

Τίτλος σπουδών

και

λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα

100

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

1. Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Βρεφονηπιοκομίας ή Προσχολικής Αγωγής ΤΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

2. Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (α) επεξεργασίας κειμένων, (β) υπολογιστικών φύλλων και (γ) υπηρεσιών διαδικτύου.

101

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

1. Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων-Παιδοκόμων ή Βοηθών Βρεφοκόμων ή Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων ή Βοηθών βρεφοκόμων παιδοκόμων ή Προσχολικής Αγωγής Δραστηριοτήτων Δημιουργίας και Έκφρασης ή Επιμελητών Πρόνοιας ή Κοινωνικών Φροντιστών ή Προσχολικής Αγωγής Ημερήσιας Φροντίδας Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες ή Βοηθών Γενικής Βρεφονηπιοκομίας ή Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών μονάδων: ΙΕΚ ή Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Επαγγελματικής Σχολής ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή Ν. 3475/2006 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

2. Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (α) επεξεργασίας κειμένων, (β) υπολογιστικών φύλλων και (γ) υπηρεσιών διαδικτύου.

102

Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Κιλκίς (Κ.Δ.Ε.Κ.)- Δήμου Κιλκίς, Γ. Καπέτα 17, Τ.Κ. 61100 Κιλκίς, υπόψη κυρίας Γαλάτας Αργυρώς (τηλ. Επικοινωνίας: 2341352217).

Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΤΕ ή ΔΕ ή ΥΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του δήμου Κιλκίς, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία ή μη εργάσιμη), τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα,

ήτοι από 10/03/2021 έως 19/03/20.
Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) Στην υπηρεσία μας στην ανωτέρω διεύθυνση· β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Πολίτες → Έντυπα- Διαδικασίες Διαγωνισμών Φορέων Ορ. Χρόνου ΣΟΧ γ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ' όπου μέσω της διαδρομής: Σύνδεσμοι Ανεξάρτητες και άλλες αρχές ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής: Πολίτες Έντυπα- Διαδικασίες Διαγωνισμών Φορέων Ορ. Χρόνου ΣΟΧ.

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΑΙΤΗΣΗ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η/Υ