Τρίτη 28 Σεπτεμβρίου 2021

ΣΟΧ 2/2021


Η Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Κιλκίς (Κ.Δ.Ε.Κ.)- Δήμου Κιλκίς


Ανακοινώνει


Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, τεσσάρων (4) ατόμων για την υλοποίηση της Δράσης «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» (Περίοδος 2021- 2022) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρικής Μακεδονίας 2014- 2020», στην Κοινωφελή Δημοτική Επιχείρηση Κιλκίς- (Κ.Δ.Ε.Κ.)- Δήμου Κιλκίς, που εδρεύει στο Κιλκίς και συγκεκριμένα για τη δομή ΒΡΕΦΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΠΑΣΧΑΛΙΤΣΑ".

 Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό, κατά περίπτωση, εντυπο ασεπ ΣΟΧ 1ΠΕ/ΤΕ ή ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν, ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Κιλκίς (Κ.Δ.Ε.Κ.)- Δήμου Κιλκίς, Γ. Καπέτα 17, Τ.Κ. 61100 Κιλκίς, υπόψη κυρίας Γαλάτας Αργυρώς (τηλ. Επικοινωνίας: 2341352217).

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η/Υ

ΑΙΤΗΣΗ ΣΟΧ1 ΠΕ/ΤΕ

ΑΙΤΗΣΗ ΣΟΧ 2 ΔΕ/ΥΕ