Πέμπτη 24 Αυγούστου 2023

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΣΜΑΤΩΝ

Ξεκίνησε η ανάρτηση των οριστικών αποτελεσμάτων από την eetaa.gr:

23/08 για ΑΦΜ που λήγουν σε 0,1,2

24/8 για ΑΦΜ που λήγουν σε 0,1,2,4,5

25/08 για όλα τα ΑΦΜ

Παρακαλείστε οι ενδιαφερόμενοι γονείς να κατεβάσετε το voucher του ωφελούμενου τέκνου αλλα να μην το αποστείλετε στο mail kdek@dhmoskilkis.gr, όπως αρχικά σας είχε ζητηθεί, καθώς αναμένονται διευκρινίσεις στο κομμάτι της ανακοίνωσης της που αναφέρει: «η ημερομηνία που θα είναι δυνατή η υπογραφή των Συμβάσεων και η ενεργοποίηση τους θα είναι κοινή για όλους τους ωφελούμενους-θα υπάρξει νεότερη ανακοίνωση τις προσεχείς ημέρες». Όσα mail έχουν ήδη έχουν αποσταλεί δεν θα ληφθούν υπόψιν κατά τη διαδικασία πλήρωσης των θέσεων των προσχολικών δομών, για την οποία Θα ενημερωθείτε τις επόμενες ημέρες.